HeAy's Aveda Care 
Geneeskrachtige natuurlijke verzorging volgens Ayurveda

Ayurveda - inzicht in het leven

De Ayurveda is een eeuwenoude (5000 jaar) wetenschappelijke geneeskunde die niet zozeer de ziekte behandelt, maar juist de gezondheid van de mens stimuleert. 'Ayurveda' is een Sanskriet woord, wat "inzicht in het leven" betekent. De wetenschap van ons leven is de kennis van gezondheid en predispositie tot ziekte waarin we onszelf moeten zien als een individu in een omgeving die ons continue uit balans probeert te brengen. Genezing van lichaam en geest impliceert het nemen van actieve stappen in het leren begrijpen van hoe men in balans komt door het veranderen van  levensstijl, eetgewoontes en het gebruik van kruiden. 

Rishi's spendeerden uren aan meditatie en ontvingen op deze manier informatie direct van God. Zij bestudeerden de natuur en voelden de natuurlijke wet van het Universum, inclusief het natuurlijk menselijk ritme en de connectie van de wereld. Uiteindelijk werd de gesproken kennis opgeschreven in een tekst genaamd de Charaka-Samhita. De Filosofische school Charaka Samkhya wordt gezien als de geestelijke moeder van de Ayurveda. Volgens deze school is het mensbeeld dualistisch en bestaat uit een ondernatuur “Prakriti” en een bovennatuur “Purusha”. Prakriti staat voor al het tastbare, al dat wij ervaren, zo ook onze gedachten. Purusha overstijgt dit alles, is transcedent, Goddelijk,  het pure heldere bewustzijn, onvatbaar en niet in woorden uit te drukken. 


Deze triguna’s zorgen voor het ontstaan van de vijf belangrijke elementen: water (jala), vuur (agni), aarde (prithvi), lucht (vayu) en ether (akasha) oftewel panchamahabhuta (de 5 grote elementen). 

Het dualisme van Prakriti en Purusha heeft de drie guna’s tot stand gebracht, de oerkrachten die al het leven doordrenken en vervullen: Sattva, Rajas en Tamas, elk met hun eigen vermogen om op te bouwen, te behouden en weer te vernietigen. Een Satvische geest is gebalanceerd, creatief en betrokken bij altruïsme. Een Rajasische geest wordt geregeerd door passie en kan agressief en verstorend zijn. De Tamasische geest kan leiden tot apathie en traagheid. Het Ayurvedisch doel is om een Satvische geest te verkrijgen door andere mensen onbaadzuchtig te helpen, Satvisch te eten en dagelijkse oefeningen zoals Yoga en meditatie te doen. 

Al het stoffelijke is tot stand gekomen door de panchamahabhuta. Ook onze constitutie is opgebouwd uit deze 5 elementen en hun onderlinge verhoudingen. Elk levend wezen wordt geklassificeerd in Dosha types, dit is een unieke combinatie van elementen. Er bestaan drie dosha's: Vata, Pitta en Kapha. De Vata dosha is een combinatie van lucht en ether elementen. De Pitta dosha bestaat uit vuur elementen en de Kapha dosha bestaat uit een combinatie van aarde en water elementen. Elk van deze dosha types manifesteren zich op een unieke manier, gebaseerd op de samengestelde elementen. Als bepaalde elementen te dominant worden, dan maken zij ons ziek en spreken we van een dosha die uit balans is. De dosha vormt dan een pathogene factor. 

Met de juiste levenshouding, ethiek, inzicht in jezelf en de juiste voeding kunnen wij een gezond lichaam en geest nastreven.  De Ayurvedische massage is hierin duidelijk onmisbaar. 

Tegenwoordig worden we in extreme mate (over) belast. Hierdoor kan onze constitutie gemakkelijk uit balans raken.  Vaak hebben we dit in eerste instantie niet in de gaten, totdat de klachten steeds meer verergeren…...en we ons gewoonweg ziek gaan voelen. Heeft u last van psychische klachten zoals spanningen, hoofdpijn, slapeloosheid of moeheid? Voelt u zich depressief of angstig zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak? Duikt uw psoriasis of eczeem weer op? Telkens weer pijnlijke rode jeukende vlekken, een droge huid met schilfering? Reuma, artritis, aanhoudende ontstekingen of stijve pijnlijke gewrichten en/of spieren?  Ook een slechte doorbloeding of spijsverstering is een indicatie voor een disbalans in uw constitutie.

Laat u regelmatig masseren met geneeskrachtige Indiase kruidenoliën. Deze worden specifiek afgestemd op uw constitutie / overheersende dosha(’s). 

Ayurvedische massage wordt ingezet ter ontspanning en bij het behandelen van diverse ziektebeelden, voor zowel mannen als vrouwen. ~ GEEN EROTISCHE MASSAGE ~

~Namasté~